Ανακοίνωση

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι των αδειών αυτών εταιρίες, έχουν ήδη προσφύγει ενώπιον της Διοικητικής Δικαιοσύνης κατά των ανωτέρω ανακλητικών των αδειών τους αποφάσεων, πλήττοντας αυτές ως αόριστες, αναιτιολόγητες και αβάσιμες, και προσδοκούν τη δικαστική δικαίωσή τους.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι των αδειών των ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ εταιρίες έχουν απευθυνθεί στο Υπουργείο Παιδείας και στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ζητώντας τη συμμόρφωση της διοίκησης με το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 973/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία ακύρωσε τις άδειες των ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ λόγω πλημμελούς αιτιολογίας εκ μέρους της διοίκησης (δηλ. του Υπουργείου Παιδείας) των αποφάσεων με τις οποίες αυτές είχαν χορηγηθεί, και ανέπεμψε την υπόθεση στη διοίκηση προκειμένου να συμπληρωθεί η αιτιολογία των αποφάσεων που χορήγησαν τις άδειες αυτές, και όχι βεβαίως προκειμένου να αφαιρεθούν οι άδειες. Είναι ως εκ τούτου προφανές ότι η ακύρωση των αδειών των ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ έγινε χωρίς δική μας ευθύνη, και με το σκεπτικό ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν συμπεριέλαβε στις σχετικές αποφάσεις του τις απαιτούμενες αιτιολογίες”

Φόρμα Επικοινωνίας Ενδιαφερομένων*

* Τη φόρμα επικοινωνίας μπορεί να τη συμπληρώσει κάθε ενδιαφερόμενος (μαθητής, απόφοιτος Λυκείου, απόφοιτος ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σπουδαστής άλλου ΙΕΚ, σπουδαστής ελληνικού ή ξένου κολλεγίου, φοιτητής ή καθηγητής ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου, σπουδαστής ή καθηγητής τού Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, εργοδότης, στέλεχος επιχειρήσεων, ελεύθερος επαγγελματίας, κ.τ.λ.) για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εθνικό έργο των ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ και την εν γένει 60χρονη συνεχιζόμενη παρουσία (1957-2017) του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, που "ΗΓΕΙΤΑΙ και ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ" στην Ελληνική Παιδεία και τη Διεθνή Εκπαίδευση.

** Τα πεδία με διπλό αστερίσκο (**) πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά.